O PACTT

Porozumie Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT) jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej.

W grudniu 2015 roku przedstawiciele poniższych centrów transferu technologii postanowili utworzyć Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT):

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Centrum Transferu Technologii,
 • Politechnika Gdańska – Centrum Transferu Wiedzy i Technologii,
 • Politechnika Śląska – Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 • Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,
 • Uniwersytet Jagielloński – Centrum Transferu Technologii,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Celem PACTT jest:

 1. Integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich.
 2. Wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk.
 3. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii.
 4. Współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.
 5. Wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem. Reprezentacja ta dotyczy zwłaszcza takich zadań, jak:
  • inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym,
  • inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych,
  • opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa.

Porozumienie ma charakter ogólnopolski, a jego szeregi sukcesywnie zasilają nowi członkowie.

Zobacz aktualną listę członków Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii i dołącz do nas!

Zapraszamy do współpracy!

 

Reklamy