Kontakt

Informacji na temat działalności Porozumienia udzielają Członkowie Założyciele:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Centrum Transferu Technologii, Al. A.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, e-mail: bogdan.stepniowski@agh.edu.pl, tel. 12 617 32 95

Politechnika Gdańska, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk, e-mail: damian.kuzniewski@pg.gda.pl, tel. 58 348 66 40

Politechnika Śląska, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Stefana Banacha 7,
44-100 Gliwice, e-mail: arkadiusz.szmal@polsl.pl, tel. 32  400 3 401

Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław, e-mail: jacek.firlej@pwr.edu.pl, tel. 71 320 43 40

Uniwersytet Jagielloński, Centrum Transferu Technologii, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków, e-mail: gabriela.konopka-cupial@uj.edu.pl , tel. 12 663 38 37

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin, e-mail: jniemcewicz@zut.edu.pl, tel. 91 449 4408

Reklamy