Członkowie PACTT

Do Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii przystąpili:

 1. Akademia Górniczo Hutnicza, Centrum Transferu Technologii
 2. Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku Białej, Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii innowacyjnych w PWSZ w Nysie
 4. Politechnika Częstochowska, Centrum Transferu Technologii
 5. Politechnika Gdańska, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
 6. Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii
 7. Politechnika Łódzka, Dział innowacji i Współpracy z Gospodarką
 8. Politechnika Śląska, Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 9. Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
 10. Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego , Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 11. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Transferu Technologii
 12. Uniwersytet Gdański, Centrum Transferu Technologii
 13. Uniwersytet Jagielloński, Centrum Transferu Technologii
 14. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uczelniane Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii
 15. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 16. Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii
 17. Uniwersytet Śląski, Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką – Biuro Współpracy z Gospodarką
 18. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 19. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
 20. Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań
 21. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

*Stan na 8 marca 2016 r.

Reklamy