I ogólnopolska konferencja PACTT za nami – fotogaleria

dnia

W dniach 20-22 kwietnia 2016 roku w centrum Polski odbyła się konferencja organizowana przez Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii. Była to pierwsza okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy na temat procesów komercjalizacji wyników badań w gronie niemal 70 reprezentantów CTT.

Prezentowane w ramach programu konferencji  wystąpienia odnosiły się do najistotniejszych i najbardziej problematycznych dla polskich CTT aspektów formalno–prawnych komercjalizacji. Gośćmi konferencji byli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr Piotr Dardziński oraz Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Leszek Grabarczyk.

Wiele uwagi poświęcono modelom funkcjonowania uczelnianych centrów transferu technologii oraz dobrym praktykom związanym z działalnością podobnych jednostek działających przy najlepszych uczelniach świata. Ważnym punktem programu konferencji była wymiana doświadczeń dotyczących współpracy uczelni i jednostek badawczych z otoczeniem gospodarczym.

Prowadzone rozmowy zaowocowały wytyczeniem misji PACTT, wskazaniem najważniejszych zadań na najbliższe 2 lata, a także powołaniem Rady Koordynacyjnej PACTT, która pełnić będzie funkcję reprezentanta środowiska oraz kolegium doradczego. Rekomendowanie racjonalnych rozwiązań formalno-prawnych, a także promowanie wspólnych projektów i inicjatyw to pierwsze wyznaczone jej zadania.

Reklamy