PACTT ma już 50 członków!

dnia

W grudniu 2015 roku przedstawiciele kilku centrów transferu technologii postanowili utworzyć Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Obecnie do PACTT należą następujące jednostki:

1. Centrum Transferu Technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, osoba do kontaktu: Bogdan Stępniowski, tel.: 12 617 32 85, email: bogdan.stepniowski@agh.edu.pl
2. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Politechnika Gdańska, osoba do kontaktu: Damian Kuźniewski, tel.: 58 348 66 40, email: damian.kuzniewski@pg.gda.pl
3. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Politechnika Śląska, osoba do kontaktu: Agnieszka Labus, tel.: 32 400 34 00, email: agnieszka.labus@pols.pl
4. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska, osoba do kontaktu: Jacek Firlej, tel.: 71 320 33 18, email: jacek.firlej@pwr.edu.pl
5. Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Jagielloński, osoba do kontaktu: Gabriela Konopka Cupiał, tel.: 12 663 38 30, email: gabriela.konopka-cupial@uj.edu.pl
6. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, osoba do kontaktu: Joanna Niemcewicz, tel.: 91 449 43 54, email: jniemcewicz@zut.edu.pl
7. Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, osoba do kontaktu: Krzysztof Maternicki, tel.: (-), email: k.maternicki@ajd.czest.pl
8. Centrum Transferu Technologii Morskich, Akademia Morska w Szczecinie, osoba do kontaktu: Dorota Chybowska, tel.: (-), email: d.chybowska@am.szczecin.pl
9. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku Białej, osoba do kontaktu: Magdalena Frycz, tel.: 33 827 93 18, email: mfrycz@ath.bielsko.pl
10. Dział Transferu Technologii, Fundacja Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, osoba do kontaktu: Jan Chełkowski, tel.: (-), email: jan.chelkowski@ppnt.poznan.pl
11. Sekcja ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Gdański Uniwersytet Medyczny, osoba do kontaktu: Katarzyna Waligóra Borek, Magdalena Kukowska-Kaszuba, tel.: 58 349 10 09, email: naukaibiznes@gumed.edu.pl
12. Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, osoba do kontaktu: Radosław Krajewski, tel.: 81 454 56 87, email: radoslaw.krajewski@kul.pl
13. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii innowacyjnych w PWSZ w Nysie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, osoba do kontaktu: Jolanta Barska, tel.: 77 409 08 71, email: jolanta.barska@pwsz.nysa.pl
14. Centrum Transferu Technologii, Politechnika Częstochowska, osoba do kontaktu: prof. Michał Szota, tel.: (-), email: mszota@wip.pcz.pl
15. Politechnika Koszalińska, osoba do kontaktu: Wojciech Zawadka, tel.: 94 377 84 18, email: wojciech.zawadka@tu.koszalin.pl
16. Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska, osoba do kontaktu: Jakub Kruszelnicki, tel.: (-), email: kruszelnicki@transfer.edu.pl
17. Dział Innowacji i Współpracy z Gospodarką, Politechnika Łódzka, osoba do kontaktu: Monika Kasieczka-Burnecka, tel.: (-), email: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl
18. Dział Współpracy i Rozwoju, Politechnika Opolska, osoba do kontaktu: Grzegorz Stankiewicz/Piotr Sterniuk, tel.: 77 449 81 67, email: ctt@po.opole.pl
19. Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii, Politechnika Poznańska, osoba do kontaktu: Paulina Szewczyk, tel.: (-), email: paulina.szewczyk@put.poznan.pl
20. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza, osoba do kontaktu: Sławomir Stec, tel.: 17 865 16 89, email: s.stec@prz.edu.pl
21. Ośrodek Transferu Technologii, Politechnika Świętokrzyska, osoba do kontaktu: Paweł Kocańda, tel.: 41 34 24 471, email: pkocanda@tu.kielce.pl
22. Centrum Zarządzania i Transferu Technologii, Politechnika Warszawska, osoba do kontaktu: Anna Rogowska, Marcin Postawka, tel.: 22 234 55 78 lub 22 234 15 65, email:
23. Centrum Transferu Technologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, osoba do kontaktu: Aleksandra Rezanowicz, tel.: 91 480 08 58, email: cttpum@pum.edu.pl
24. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, osoba do kontaktu: Anna Kula, tel.: 22 593 56 92, email: anna_kula@sggw.pl
25. Centrum Transferu Technologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, osoba do kontaktu: Barbara Jastrzębska, tel.: 32 208 36 92, email: bjarzebska@sum.edu.pl
26. Centrum Badań i Transferu Wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, osoba do kontaktu: Adrian Wawro, tel.: 32 257 73 33, email: adrian.wawro@ue.katowice .pl
27. Dział Nauki i Transferu Wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, osoba do kontaktu: Monika Hamerska, tel.: 12 293 59 08, email: monika.hamerska@uek.krakow.pl
28. Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Gdański, osoba do kontaktu: Katarzyna Czechowska, Michał Capierzyński, tel.: (-), email: katarzyna.czechowska@ctt.ug.edu.pl;
29. Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, osoba do kontaktu: Jacek Wajda, tel.: 61 829 24 87, email: wajda@amu.edu.pl
30. Dział Innowacji i Transferu technologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, osoba do kontaktu: Monika Mazurkiewicz, Anna Depczyńska, tel.: 41 349 72 83, email: m.mazurkiewicz@ujk.edu.pl, a.depczynska@ujk.edu.pl
31. Centrum Transferu Technologii i Innowacji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, osoba do kontaktu: Michał Majcherek, tel.: (-), email: m.majcherek@ukw.edu.pl
32. Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań, Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie, osoba do kontaktu: Anna Grzegorczyk, tel.: 81 537 57 40, email: anna.grzegorczyk@umcs.pl
33. Uczelniane Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, osoba do kontaktu: Andrzej Małkowski, tel.: 85 686 51 22, email: bowitt@umb.edu.pl
34. Centrum Transferu Wiedzy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, osoba do kontaktu: Renata Wojda, tel.: 81 448 51 60, email: renata.wojda@umlub.pl
35. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, osoba do kontaktu: Wioletta Wudkowska, tel.: , email: wioletta.wudkowska@umed.lodz.pl
36. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, osoba do kontaktu: Joanna Rydzak, tel.: 71 784 11 48, email: joanna.rydzak@umed.wroc.pl
37. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, osoba do kontaktu: Ewelina Wilska. Natalia Kaczyńska, tel.: (-), email: icnt@umk.pl
38. Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, osoba do kontaktu: Iwona Niezgoda, tel.: 81 445 62 51, email: iwona.niezgoda@up.lublin.pl
39. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, osoba do kontaktu: Jacek Wawrzynowicz, tel.: 61 846 62 66, email: ciitt@up.poznan.pl
40. Dział Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, osoba do kontaktu: Arkadiusz Popiel, tel.: 71 320 52 70, email: arkadiusz.popiel@upwr.edu.pl
41. Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, osoba do kontaktu: Tomasz Czech, tel.: 12 662 41 93, email: Tomasz.Czech@ur.krakow.pl
42. Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Rzeszowski, osoba do kontaktu: Agnieszka Bielecka, tel.: 17 851 87 19, email: uctt@ur.edu.pl
43. Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski, osoba do kontaktu: Maria Kwarcińska, tel.: 32 359 23 36, email: maria.kwarcinska@us.edu.pl
44. Regionalne Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, osoba do kontaktu: Agata Milczewska, tel.: (-), email: a.milczewska@utp.edu.pl
45. Wschodni Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet w Białymstoku, osoba do kontaktu: Karina Sachpazidu-Wójcicka, tel.: 85 745 70 17, email: sachpazidu@uwb.edu.pl
46. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, osoba do kontaktu: Jerzy Siwkiewicz, tel.: 89 524 51 00, email: jerzy.siwkiewicz@uwm.edu.pl
47. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski, osoba do kontaktu: Robert Dwliński, tel.: 22 554 07 30, email: r.dwilinski@cent.uw.edu.pl
48. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Uniwersytet Zielonogórski , osoba do kontaktu: Karol Dąbrowski, tel.: (-), email: k.dabrowski@cptt.uz.zgora.pl
49. Centrum Transferu Technologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, osoba do kontaktu: Anna Kula, tel.: (-), email: anna.kula@wum.edu.pl
50. Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna im Jarosława Dąbrowskiego, osoba do kontaktu: Izabela Kalman, tel.: 22261839088, email: izabela.kalman@wat.edu.pl

Zapraszamy do współpracy!

Reklamy