PACTT ma już 50 członków!

dnia

Członkowie Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii

Obecnie do PACTT należy 50 jednostek:

 1. Centrum Transferu Technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza

  osoba do kontaktu: Bogdan Stępniowski,
  tel.: 12 617 32 85,
  email: bogdan.stepniowski@agh.edu.pl

 2. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Politechnika Gdańska

  osoba do kontaktu: Damian Kuźniewski,
  tel.: 58 348 66 40,
  email: damian.kuzniewski@pg.gda.pl

 3. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Politechnika Śląska

  osoba do kontaktu: Agnieszka Labus,
  tel.: 32 400 34 00,
  email: agnieszka.labus@pols.pl

 4. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska

  osoba do kontaktu: Jacek Firlej,
  tel.: 71 320 33 18,
  email: jacek.firlej@pwr.edu.pl

 5. Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Jagielloński

  osoba do kontaktu: Gabriela Konopka Cupiał,
  tel.: 12 663 38 30,
  email: gabriela.konopka-cupial@uj.edu.pl

 6. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

  osoba do kontaktu: Joanna Niemcewicz,
  tel.: 91 449 43 54,
  email: jniemcewicz@zut.edu.pl

 7. Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

  osoba do kontaktu: Krzysztof Maternicki,
  tel.: (-),
  email: k.maternicki@ajd.czest.pl

 8. Centrum Transferu Technologii Morskich, Akademia Morska w Szczecinie

  osoba do kontaktu: Dorota Chybowska,
  tel.: (-),
  email: d.chybowska@am.szczecin.pl

 9. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku Białej

  osoba do kontaktu: Magdalena Frycz,
  tel.: 33 827 93 18,
  email: mfrycz@ath.bielsko.pl

 10. Dział Transferu Technologii, Fundacja Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu

  osoba do kontaktu: Jan Chełkowski,
  tel.: (-),
  email: jan.chelkowski@ppnt.poznan.pl

 11. Sekcja ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Gdański Uniwersytet Medyczny

  osoba do kontaktu: Katarzyna Waligóra Borek, Magdalena Kukowska-Kaszuba,
  tel.: 58 349 10 09,
  email: naukaibiznes@gumed.edu.pl

 12. Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

  osoba do kontaktu: Radosław Krajewski,
  tel.: 81 454 56 87,
  email: radoslaw.krajewski@kul.pl

 13. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii innowacyjnych w PWSZ w Nysie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

  osoba do kontaktu: Jolanta Barska,
  tel.: 77 409 08 71,
  email: jolanta.barska@pwsz.nysa.pl

 14. Centrum Transferu Technologii, Politechnika Częstochowska

  osoba do kontaktu: prof. Michał Szota,
  tel.: (-),
  email: mszota@wip.pcz.pl

 15. Politechnika Koszalińska

  osoba do kontaktu: Wojciech Zawadka,
  tel.: 94 377 84 18
  email: wojciech.zawadka@tu.koszalin.pl

 16. Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska

  osoba do kontaktu: Jakub Kruszelnicki,
  tel.: (-),
  email: kruszelnicki@transfer.edu.pl

 17. Dział Innowacji i Współpracy z Gospodarką, Politechnika Łódzka

  osoba do kontaktu: Monika Kasieczka-Burnecka,
  tel.: (-),
  email: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

 18. Dział Współpracy i Rozwoju, Politechnika Opolska

  osoba do kontaktu: Grzegorz Stankiewicz/Piotr Sterniuk,
  tel.: 77 449 81 67,
  email: ctt@po.opole.pl

 19. Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii, Politechnika Poznańska

  osoba do kontaktu: Paulina Szewczyk,
  tel.: (-),
  email: paulina.szewczyk@put.poznan.pl

 20. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza

  osoba do kontaktu: Sławomir Stec,
  tel.: 17 865 16 89,
  email: s.stec@prz.edu.pl

 21. Ośrodek Transferu Technologii, Politechnika Świętokrzyska

  osoba do kontaktu: Paweł Kocańda,
  tel.: 41 34 24 471,
  email: pkocanda@tu.kielce.pl

 22. Centrum Zarządzania i Transferu Technologii, Politechnika Warszawska

  osoba do kontaktu: Anna Rogowska, Marcin Postawka,
  tel.: 22 234 55 78 lub 22 234 15 65,
  email:

 23. Centrum Transferu Technologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  osoba do kontaktu: Aleksandra Rezanowicz,
  tel.: 91 480 08 58,
  email: cttpum@pum.edu.pl

 24. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego

  osoba do kontaktu: Anna Kula,
  tel.: 22 593 56 92,
  email: anna_kula@sggw.pl

 25. Centrum Transferu Technologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  osoba do kontaktu: Barbara Jastrzębska,
  tel.: 32 208 36 92,
  email: bjarzebska@sum.edu.pl

 26. Centrum Badań i Transferu Wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

  osoba do kontaktu: Adrian Wawro,
  tel.: 32 257 73 33,
  email: adrian.wawro@ue.katowice .pl

 27. Dział Nauki i Transferu Wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  osoba do kontaktu: Monika Hamerska,
  tel.: 12 293 59 08,
  email: monika.hamerska@uek.krakow.pl

 28. Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Gdański

  osoba do kontaktu: Katarzyna Czechowska, Michał Capierzyński,
  tel.: (-),
  email: katarzyna.czechowska@ctt.ug.edu.pl;

 29. Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  osoba do kontaktu: Jacek Wajda,
  tel.: 61 829 24 87,
  email: wajda@amu.edu.pl

 30. Dział Innowacji i Transferu technologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  osoba do kontaktu: Monika Mazurkiewicz, Anna Depczyńska,
  tel.: 41 349 72 83,
  email: m.mazurkiewicz@ujk.edu.pl, a.depczynska@ujk.edu.pl

 31. Centrum Transferu Technologii i Innowacji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  osoba do kontaktu: Michał Majcherek,
  tel.: (-),
  email: m.majcherek@ukw.edu.pl

 32. Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań, Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie

  osoba do kontaktu: Anna Grzegorczyk,
  tel.: 81 537 57 40,
  email: anna.grzegorczyk@umcs.pl

 33. Uczelniane Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  osoba do kontaktu: Andrzej Małkowski,
  tel.: 85 686 51 22,
  email: bowitt@umb.edu.pl

 34. Centrum Transferu Wiedzy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  osoba do kontaktu: Renata Wojda,
  tel.: 81 448 51 60,
  email: renata.wojda@umlub.pl

 35. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  osoba do kontaktu: Wioletta Wudkowska,
  tel.: ,
  email: wioletta.wudkowska@umed.lodz.pl

 36. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

  osoba do kontaktu: Joanna Rydzak,
  tel.: 71 784 11 48,
  email: joanna.rydzak@umed.wroc.pl

 37. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  osoba do kontaktu: Ewelina Wilska. Natalia Kaczyńska,
  tel.: (-),
  email: icnt@umk.pl

 38. Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  osoba do kontaktu: Iwona Niezgoda,
  tel.: 81 445 62 51,
  email: iwona.niezgoda@up.lublin.pl

 39. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  osoba do kontaktu: Jacek Wawrzynowicz,
  tel.: 61 846 62 66,
  email: ciitt@up.poznan.pl

 40. Dział Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  osoba do kontaktu: Arkadiusz Popiel,
  tel.: 71 320 52 70,
  email: arkadiusz.popiel@upwr.edu.pl

 41. Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  osoba do kontaktu: Tomasz Czech,
  tel.: 12 662 41 93,
  email: Tomasz.Czech@ur.krakow.pl

 42. Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Rzeszowski

  osoba do kontaktu: Agnieszka Bielecka,
  tel.: 17 851 87 19,
  email: uctt@ur.edu.pl

 43. Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski

  osoba do kontaktu: Maria Kwarcińska,
  tel.: 32 359 23 36,
  email: maria.kwarcinska@us.edu.pl

 44. Regionalne Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

  osoba do kontaktu: Agata Milczewska,
  tel.: (-),
  email: a.milczewska@utp.edu.pl

 45. Wschodni Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet w Białymstoku

  osoba do kontaktu: Karina Sachpazidu-Wójcicka,
  tel.: 85 745 70 17,
  email: sachpazidu@uwb.edu.pl

 46. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

  osoba do kontaktu: Jerzy Siwkiewicz,
  tel.: 89 524 51 00,
  email: jerzy.siwkiewicz@uwm.edu.pl

 47. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski

  osoba do kontaktu: Robert Dwliński,
  tel.: 22 554 07 30,
  email: r.dwilinski@cent.uw.edu.pl

 48. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Uniwersytet Zielonogórski

  osoba do kontaktu: Karol Dąbrowski,
  tel.: (-),
  email: k.dabrowski@cptt.uz.zgora.pl

 49. Centrum Transferu Technologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  osoba do kontaktu: Anna Kula,
  tel.: (-),
  email: anna.kula@wum.edu.pl

 50. Centrum Transferu Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna im Jarosława Dąbrowskiego

  osoba do kontaktu: Izabela Kalman,
  tel.: 22261839088,
  email: izabela.kalman@wat.edu.pl

Reklamy